[5:4] 1024x819 [5:4]
Azusa, Otetsudaishimasu! wallpaper 1024x819, 5:4